Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

O nás

Občianske združenie Asociácia slovenských študentov práva („ASŠP“) bolo založené v roku 2007 s hlavným cieľom podporovať zlepšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských právnických fakultách, rozvíjať akademické a osobnostné schopnosti jeho členov, ako aj vytvárať ďalšie podmienky pre pozitívny rozvoj slovenského právneho prostredia.

ASŠP je odbornou a záujmovou organizáciou slovenských študentov a absolventov práva, ktorá vykonáva svoju činnosť nezávisle od všetkých vysokých škôl, ako aj ostatných štátnych a neštátnych subjektov.

Členskú základňu tvoria študenti a absolventi slovenských právnických fakúlt. Svojimi aktivitami sa zameriava na územie celej Slovenskej republiky.


Stanovy ASŠP
>>stanovy ASSP 2007 (download PDF 129Kb)Aktuálne v blogu

Nezamestaný absolvent práva drží hladovku
Slovensko nie je jediná krajina kde majú absolventi práva problém s uplatnením. Američan Ethan Haines, minuloročný absolvent právnickej fakulty, začal držať hladovku s úmyslom ...
viac >>

Aktivity a podujatia

27.07.2010
Zasadnutie Rady združenie. Hlavným cieľom zasadnutia bolo vymedzenie rámcovej stratégie pre Občiansky monitoring súdov a sudcov 2010.
viac >>

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor